• Pozvánka na vysviacku a primície

  Pozvánka na vysviacku a primície

  Bratia dominikáni s radosťou oznamujú, že 25. júna 2016 budú v našej provincii vysvätení traja bratia na kňazov. Read more

 • Konferencia o pastorácii mládeže

  Konferencia o pastorácii mládeže

  V dňoch 4.-5. marca 2016 sa v Dominikánskom kultúrnom centre Veritas v Košiciach uskutočnila konferencia s názvom Nové výzvy pastorácie mládeže. Read more

 • Zviditeľniť neviditeľné

  Zviditeľniť neviditeľné

  Počas tretieho februárového víkendu sa pri príležitosti sviatku bl. Fra Angelika – dominikána a maliara - stala Banská Štiavnica miestom stretnutia viacerých umelcov a tých, čo v umení hľadajú možnosť zviditeľniť neviditeľné. Na tomto mieste sa už po piatykrát uskutočnilo podujatie s názvom Dotyk krásy. Read more

 • Putovanie na SDM 2016 s dominikánmi

  Putovanie na SDM 2016 s dominikánmi

  Bratia a sestry Rehole kazateľov pozývajú k spoločnému putovaniu za Svätým Otcom na Svetové dni mládeže 2016 v Krakove. Záujemcov čaká dobrodružstvo cesty v spoločenstve, priateľstvo, liturgia i podnety na uvažovanie spolu s putujúcimi dominikánmi. Prihlásení účastníci v prípade potreby komunikujte s organizačným tímom na adrese opmladez.sk@gmail.com. Nových záujemcov upozorňujeme, že registrácia bola ukončená 30. marca 2016, po tomto termíne už, žiaľ, nie je možné prihlásiť sa. Viac informácií nájdete tu. Read more

 • Dominikánska rodina slávnostne otvorila jubilejný rok rehole

  Dominikánska rodina slávnostne otvorila jubilejný rok rehole

  V sobotu, 7. novembra 2015, sa stretli zástupcovia celej slovenskej dominikánskej rodiny v Kostole sv. Dominika vo Zvolene, aby sa v modlitbe spojili s ostatnými členmi rehole na celom svete. V tento deň, keď si spomíname na všetkých svätých našej rehole, bolo otvorené 800. jubileum existencie Rehole kazateľov.  Read more

 • Slávnostné otvorenie jubilejného roka rehole

  Slávnostné otvorenie jubilejného roka rehole

  S vďačnosťou za milosť, ktorú nám Boh dal pre kázanie, Vám s radosťou oznamujeme, že 7. novembra 2015 bude magister rehole fr. Bruno Cadoré OP v bazilike Santa Sabina v Ríme spolu s Dominikánskou rodinou predsedať sláveniu eucharistie, počas ktorej slávnostne otvorí Jubileum, ktorým si Rehoľa kazateľov pripomína 800 rokov od jej potvrdenia pápežom Honórium III. Spojení s celou rehoľou, v slovenskej provincii otvoríme Jubileum slávením sv. omše na sviatok Všetkých dominikánskych svätých, dňa 7. novembra 2015 o 10.30 v Kostole sv. Dominika vo Zvolene. Komisia pre Jubileum jubileum@dominikani.sk        Read more

 • Mariánske dni v Košiciach

  Mariánske dni v Košiciach

  Dominikánske Mariánske Centrum v spolupráci s Dominikánskym konventom organizuje Mariánsky utorok a Ružencovú sobotu Read more

Bl. Pier Giorgio FRASSATI na Slovensku Feature

"Pier Giorgio bol mladý muž, ktorý pochopil, čo to znamená mať milosrdné srdce, citlivé voči tým najbiednejším. A dával im oveľa viac ako len materiálne veci; dával im seba samého."

Z posolstva Svätého Otca Františka k 31. svetovému dňu mládeže 2016

Európska reťaz kazateľov nádeje: Laickým dominikánom Českej provincie Feature

Drahí českí laickí dominikáni, Európska rada laických dominikánskych bratstiev (ECLDF) nás európskych laikov vyzvala zapojiť sa k Reťazi kazateľov nádeje, ktorá sa začala v novembri 2015 príspevkom našich laických bratov z provincie Dácia.  V mesiaci máj sme prevzali štafetu od Poľskej provincie. Posielame Vám naše príspevky, a tým odovzdávame štafetu Vám.

Zvolen Západ sa duchovne obnovil Feature

Vo farnosti Zvolen - Západ sa počas víkendu 3.-5. júna 2016 uskutočnila duchovná obnova, ktorú viedli sestry z Kongregácie Matky Božieho

Pozvánka na vysviacku a primície Feature

Bratia dominikáni s radosťou oznamujú, že 25. júna 2016 budú v našej provincii vysvätení traja bratia na kňazov.

Formačné stretnutie kazateľov nádeje Feature

Podobne ako po minulé roky aj tohoročný svätodušný vikend sa stretli laickí dominikáni v lone prekrásnej terchovskej prírody, aby uvažovali nad svojou formáciou. 13. ročník Formačného stretnutia bol mimoriadny nielen preto, že sme ho slávili v rámci nášho Jubilea (800 rokov od potvrdenia rehole), ale aj preto, že naše stretnutie poctil svojou návštevou vzácny hosť zo Santa Sabiny, generálny promótor pre laikov fr. Rui Carlos Antumes e Almeida Lopes OP.

Prorok z Florencie vzýva Božie milosrdenstvo Feature

23. máj je deň keď bol v roku 1498 upálený dominikán Hieronym Savonarola.

Historická úvaha brata Gabriela Feature

Krátka historická úvaha brata Gabriela k aktuálne diskutovanej téme ženského diakonátu.