• Slávenie dynamiky jedného hrobu

  Slávenie dynamiky jedného hrobu

  Tohtoročná oslava sviatku Prenesenia pozostatkov sv. Dominika sa v košickej komunite sestier dominikánok uskutočnila už po tretíkrát. Bol to sviatočný deň nielen pre sestry, ale aj pre deti Materskej škôlky bl. Imeldy, žiakov Gymnázia sv. T. Akvinského, učiteľov a ostatných zamestnancov školy. Read more

 • "Srdce si beriem so sebou..."

  V čase, keď celá Cirkev prosí o zoslanie Ducha Svätého, sa dominikánky zhromaždené v kaplnke bl. Imeldy v Dunajskej Lužnej zvlášť modlili za sr. Lýdiu Timkovú. Turíce boli pre sv. Dominika časom, keď rozposlal bratov kázať do rôznych kútov Európy. O osemsto rokov neskôr, na turíčnu vigíliu 2015, jedna zo slovenských sestier nastúpila do lietadla, aby sa podieľala na dominikánskej misii v Kamerune. Read more

 • Sloboda ako ju ukazuje Boh

  Sloboda ako ju ukazuje Boh

  Formačné stretnutie slovenských dominikánov o výzvach slobody a o Božom pohľade na slobodu Read more

 • Sestry dominikánky z Iraku ďakujú

  Sestry dominikánky z Iraku ďakujú

  Drahé sestry dominikánky a bratia dominikáni, chceli by sme vyjadriť našu hlbokú vďačnosť za to, že ste k nám poslali delegáciu sestier v zastúpení  sr. Marcelline Koch, sr.  Dusty Faman a sr. Arlene Flaherty. A tiež ďakujeme bratovi Timothymu a Brienovi za to, že nás prišli navštíviť. Sme veľmi vďační za to, že sa vrátili do svojej krajiny bezpečne a zdraví. Read more

 • Otvorenie Roka zasväteného života

  Otvorenie Roka zasväteného života

  Dominikáni a dominikánky sa zúčastnili slávností, ktoré sa uskutočnili pri príležitosti otvorenia Roka zasväteného života. Read more

 • Stretnutie o dominikánskej spiritualite

  Stretnutie o dominikánskej spiritualite

  Počas víkendu 7.-9. novembra 2014 sa vo zvolenskom konvente uskutočnilo stretnutie o dominikánskej spiritualite. Read more

 • Diakonská vysviacka

  Diakonská vysviacka

  Po takmer dvoch rokov naša Rehoľa kazateľov na Slovensku prežíva radosť z toho, že vo svojich radoch má znovu diakona. Náš brat Bernard Meliš z Konventu sv. Dominika vo Zvolene totiž v sobotu 11. októbra 2014 prijal posvätný rád diakonátu vkladaním rúk otca biskupa Jozefa Haľka v Kostole sv. Arnolda Janssena v Bratislave. Spolu s ním boli na diakonov vysvätení dvaja členovia Spoločnosti Božieho Slova - verbistov Tomáš Gerboc a Stanislav Orečný. Read more

 • Celoprovinčné stretnutie

  Celoprovinčné stretnutie

  Rehoľa dominikánov na Slovensku zorganizovala v dňoch 12.-13. septembra 2014 v Terchovej prvé celoprovinčné stretnutie, na ktorom sa zúčastnili takmer všetci bratia provincie. Read more

 • Obliečka novicov

  Obliečka novicov

  Odpoveď na Božie volanie nie je jednoduchá, no prináša so sebou radosť. Odpovedať na Božie volanie sa rozhodli aj naši dvaja novici, ktorí boli oblečení do dominikánskeho habitu 28. augusta 2014, na sviatok sv. Augustína. Read more

 • Keď viac hľadáme ako nachádzame

  Keď viac hľadáme ako nachádzame

  Ak by sa niekto ocitol na exercíciách piatich sestier a dvoch laických dominikánok pod vedením br. Lukáša Žiláka OP, asi by bol v rozpakoch. V kontemplatívnom centre na Ábelovej sa od 10. do 17. augusta 2014 viac hľadalo ako nachádzalo. Read more

Brat Viliam sa stal riaditeľom historického inštitútu Feature

Člen slovenskej dominikánskej provincie Viliam Š. Dóci bol magistrom rehole Brunom Cadoré vymenovaný 25. júna 2015 za prezidenta Dominikánskeho historického inštitútu v Ríme.

Prezentácia o živote Mikuláša Lexmanna Feature

Rok zasväteného života si pripomína aj miestne Bratstvo laikov svätého Dominika v Trnave, ktoré ako prvé zorganizovalo prezentáciu o živote a diele významnej osobnosti novodobých dejín Slovenska - rehoľného kňaza a mučeníka Pátra Mikuláša Jozefa Lexmanna OP (1899-1952)

Pozvánka na koncert Feature

Pozývame vás na organový koncert do Kostola sv. Dominika vo Zvolene, ktorý sa uskutoční 19. júna 2015.

Pozvanie na prezentáciu Feature

Bratstvo laikov svätého Dominika v Trnave Vás srdečne pozýva na prezentáciu o živote a diele významnej osobnosti novodobých dejín Slovenska - rehoľného kňaza a mučeníka Pátra Mikuláša Jozefa Lexmanna OP (1899-1952)ktorá sa uskutoční v Kostole Najsv. Trojice (u Jezuitov) dňa 17.06.2015 (streda) hneď po sv. omši o 18:00h. Viac informácií o Pátrovi Lexmannovi na  www.lexmann.sk

Slávenie dynamiky jedného hrobu Feature

Tohtoročná oslava sviatku Prenesenia pozostatkov sv. Dominika sa v košickej komunite sestier dominikánok uskutočnila už po tretíkrát. Bol to sviatočný deň nielen pre sestry, ale aj pre deti Materskej škôlky bl. Imeldy, žiakov Gymnázia sv. T. Akvinského, učiteľov a ostatných zamestnancov školy.

Návšteva generálneho promótora pre ruženec Feature

V Dňoch 20. až 26. mája 2015 navštívil Slovensko generálny promótor pre ruženec fr. Louis-Marie Ariño-Durand OP.

"Srdce si beriem so sebou..." Feature

V čase, keď celá Cirkev prosí o zoslanie Ducha Svätého, sa dominikánky zhromaždené v kaplnke bl. Imeldy v Dunajskej Lužnej zvlášť modlili za sr. Lýdiu Timkovú. Turíce boli pre sv. Dominika časom, keď rozposlal bratov kázať do rôznych kútov Európy. O osemsto rokov neskôr, na turíčnu vigíliu 2015, jedna zo slovenských sestier nastúpila do lietadla, aby sa podieľala na dominikánskej misii v Kamerune.