• Zažiť obyčajný kláštor

  Zažiť obyčajný kláštor

  Bratia dominikáni pozývajú mladých mužov vo veku od 16 do 34 rokov na stretnutie. Read more

 • Konferencia o pastorácii mládeže

  Konferencia o pastorácii mládeže

  V dňoch 4.-5. marca 2016 sa v Dominikánskom kultúrnom centre Veritas v Košiciach uskutočnila konferencia s názvom Nové výzvy pastorácie mládeže. Read more

 • Zviditeľniť neviditeľné

  Zviditeľniť neviditeľné

  Počas tretieho februárového víkendu sa pri príležitosti sviatku bl. Fra Angelika – dominikána a maliara - stala Banská Štiavnica miestom stretnutia viacerých umelcov a tých, čo v umení hľadajú možnosť zviditeľniť neviditeľné. Na tomto mieste sa už po piatykrát uskutočnilo podujatie s názvom Dotyk krásy. Read more

 • Putovanie na SDM 2016 s dominikánmi

  Putovanie na SDM 2016 s dominikánmi

  Bratia a sestry Rehole kazateľov pozývajú k spoločnému putovaniu za Svätým Otcom na Svetové dni mládeže 2016 v Krakove. Záujemcov čaká dobrodružstvo cesty v spoločenstve, priateľstvo, liturgia i podnety na uvažovanie spolu s putujúcimi dominikánmi. Prihlásení účastníci v prípade potreby komunikujte s organizačným tímom na adrese opmladez.sk@gmail.com. Nových záujemcov upozorňujeme, že registrácia bola ukončená 30. marca 2016, po tomto termíne už, žiaľ, nie je možné prihlásiť sa. Viac informácií nájdete tu. Read more

 • Dominikánska rodina slávnostne otvorila jubilejný rok rehole

  Dominikánska rodina slávnostne otvorila jubilejný rok rehole

  V sobotu, 7. novembra 2015, sa stretli zástupcovia celej slovenskej dominikánskej rodiny v Kostole sv. Dominika vo Zvolene, aby sa v modlitbe spojili s ostatnými členmi rehole na celom svete. V tento deň, keď si spomíname na všetkých svätých našej rehole, bolo otvorené 800. jubileum existencie Rehole kazateľov.  Read more

 • Slávnostné otvorenie jubilejného roka rehole

  Slávnostné otvorenie jubilejného roka rehole

  S vďačnosťou za milosť, ktorú nám Boh dal pre kázanie, Vám s radosťou oznamujeme, že 7. novembra 2015 bude magister rehole fr. Bruno Cadoré OP v bazilike Santa Sabina v Ríme spolu s Dominikánskou rodinou predsedať sláveniu eucharistie, počas ktorej slávnostne otvorí Jubileum, ktorým si Rehoľa kazateľov pripomína 800 rokov od jej potvrdenia pápežom Honórium III. Spojení s celou rehoľou, v slovenskej provincii otvoríme Jubileum slávením sv. omše na sviatok Všetkých dominikánskych svätých, dňa 7. novembra 2015 o 10.30 v Kostole sv. Dominika vo Zvolene. Komisia pre Jubileum jubileum@dominikani.sk        Read more

 • Mariánske dni v Košiciach

  Mariánske dni v Košiciach

  Dominikánske Mariánske Centrum v spolupráci s Dominikánskym konventom organizuje Mariánsky utorok a Ružencovú sobotu Read more

Žijem GTA lifestyle Feature

Ak budeme robiť to, na čo sme boli stvorení, zapálime svet !!!

Nezvyčajný charakter pre takmer päťdesiat študentov Gymnázia sv. Tomáša Akvinského v Košiciach mala noc z 29. na 30. apríla 2016. Stalo sa pre gymnazistov už takmer tradíciou prežiť počas školského roku Noc v škole či Noc v kláštore. V tomto roku sa spomenuté podujatia uskutočnili počas  jednej noci, pričom centrálnym medzníkom medzi nimi bola polnočná svätá omša, ktorú celebroval fr. Irenej Fintor OP. Keďže v našej reholi slávime Jubilejný rok, táto udalosť sa niesla v duchu Jubilea a súčasne i v duchu dominikánskej svätice dňa – sv. Kataríny Sienskej.

Cesta do stredoveku Feature

V sobotu 23. apríla 2016 zorganizovala naša farnosť „Cestu do stredoveku“. Sprievodcom bol brat Bernard, ktorý nás už od prvých chvíľ púte zoznamoval so stredovekým Zvolenom a jeho okolím.

Sv. Katarína Sienská, žena veľkých túžob Feature

29. apríla je sviatok svätej Kataríny Sienskej, ktorá žila v 14. storočí, v období poznačenom nepokojmi a rôznymi nábožensko-spoločenskými ťažkosťami. Narodila sa 25. marca 1347 v Siene a zomrela 29. apríla 1380 v Ríme.

Európska reťaz kazateľov nádeje (Noc bdenia) Feature

V čase, keď si naše srdcia zahaľujeme tichom od „hlučného ja“ a otvárame ho almužnou pre potreby blížnych, aby sme tak spoločne očakávali Veľkonočné ráno, chceli by sme Vás pozvať k výzve Európskej rady laických dominikánskych bratstiev (ECLDF): k Reťazi kazateľov nádeje.

Zažiť obyčajný kláštor Feature

Bratia dominikáni pozývajú mladých mužov vo veku od 16 do 34 rokov na stretnutie.

P. Konštanc Adam zložil sudcovskú prísahu Feature

Po vymenovaní za sudcu Rímskej roty zložil 21. apríla 2016 náš brat Konštanc M. Adam sudcovskú prísahu.

Kázne brata Bohuslava Feature

Vypočujte si kázne brata Bohuslava.

4. veľkonočná nedeľa