• Dotyk krásy 2016 v obľúbenej B. Štiavnici

  Dotyk krásy 2016 v obľúbenej B. Štiavnici

  Slovenská dominikánska rodina Vás opäť pozýva na Dotyk krásy 2016, ktorý sa uskutoční 19. - 21. februára. Read more

 • Nové výzvy pastorácie mládeže

  Nové výzvy pastorácie mládeže

  Bratia dominikáni a sestry dominikánky Vás pozývajú na konferenciu o pastorácii mládeže, kde bude hlavným hosťom Salvatore Curró z Talianska. Read more

 • Putovanie na SDM 2016 s dominikánmi

  Putovanie na SDM 2016 s dominikánmi

  Bratia a sestry Rehole kazateľov pozývajú k spoločnému putovaniu za Svätým Otcom na Svetové dni mládeže 2016 v Krakove. Záujemcov čaká dobrodružstvo cesty v spoločenstve, priateľstvo, liturgia i podnety na uvažovanie spolu s putujúcimi dominikánmi. Prihlasovací formulár nájdete na tejto adrese od 10. decembra 2015. Viac informácií nájdete tu. Read more

 • Dominikánska rodina slávnostne otvorila jubilejný rok rehole

  Dominikánska rodina slávnostne otvorila jubilejný rok rehole

  V sobotu, 7. novembra 2015, sa stretli zástupcovia celej slovenskej dominikánskej rodiny v Kostole sv. Dominika vo Zvolene, aby sa v modlitbe spojili s ostatnými členmi rehole na celom svete. V tento deň, keď si spomíname na všetkých svätých našej rehole, bolo otvorené 800. jubileum existencie Rehole kazateľov.  Read more

 • Slávnostné otvorenie jubilejného roka rehole

  Slávnostné otvorenie jubilejného roka rehole

  S vďačnosťou za milosť, ktorú nám Boh dal pre kázanie, Vám s radosťou oznamujeme, že 7. novembra 2015 bude magister rehole fr. Bruno Cadoré OP v bazilike Santa Sabina v Ríme spolu s Dominikánskou rodinou predsedať sláveniu eucharistie, počas ktorej slávnostne otvorí Jubileum, ktorým si Rehoľa kazateľov pripomína 800 rokov od jej potvrdenia pápežom Honórium III. Spojení s celou rehoľou, v slovenskej provincii otvoríme Jubileum slávením sv. omše na sviatok Všetkých dominikánskych svätých, dňa 7. novembra 2015 o 10.30 v Kostole sv. Dominika vo Zvolene. Komisia pre Jubileum jubileum@dominikani.sk        Read more

 • Mariánske dni v Košiciach

  Mariánske dni v Košiciach

  Dominikánske Mariánske Centrum v spolupráci s Dominikánskym konventom organizuje Mariánsky utorok a Ružencovú sobotu Read more

Brat Egýd sa podieľal na získaní unikátneho certifikátu Feature

Brat Egýd Peter Tavel so svojim výskumným tímom na Teologickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci získal pre Českú republiku certifikát oxfordskej metodiky.

Záver Jubilejného roka zasvätených v Košiciach Feature

V sobotu 6. februára 2016 sa v Dominikánskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Košiciach zišli rehoľníci z celej Košickej arcidiecézy s otcom arcibiskupom Mons. Bernardom Boberom, aby spoločne zakľúčili tento milostivý čas venovaný zasvätenému životu.

Mikuláš Lexmann ocenený in memoriam Feature

Ústav Pamäti národa vystavil 27. januára 2016 rozhodnutia, ktorými priznal pátrovi Mikulášovi Lexmannovi postavenie účastník a veterán protikomunistického odboja in memoriam.

Sestry dominikánky oslávili 25 rokov gymnázia Feature

Vzdelávanie a výchovu mladých ľudí na Gymnáziu sv. Tomáša Akvinského v Košiciach odzrkadľujú slová KRÁSA –PRAVDA – TVORIVOSŤ. Deň slávenia 25. výročia od založenia školy bol zvlášť preniknutý obsahom týchto slov.

Apoštolát rodín - naliehavosť a nádej... Feature

Tretí januárový víkend priniesol pre sestry dominikánky z celého Slovenska nové podnety pre prácu s rodinami.

Nájdime v nás prvotnú jednotu Feature

Pozývame Vás na ďalšie celomesačné stretnutie, na ktorom si budete môcť vypočuť katechézu s témou "Nájdime v nás prvotnú jednotu" a po nej aj kapelu Onezim. Začíname v kostole dominikánov o 19. hodine. Tešíme sa na vás.

Slzy a nádej Iraku - dokument Feature

Začiatok tretieho tisícročia priniesol veľké prenasledovanie kresťanov v Iraku a ich počet sa dramaticky znižuje. Krajinu každý deň opúšťajú ďalšie a ďalšie rodiny. Bezpečie a nový domov hľadajú niektorí z nich aj na Slovensku.

http://www.tvlux.sk/archiv/play/9283