• Otvorenie Roka zasväteného života

  Otvorenie Roka zasväteného života

  Dominikáni a dominikánky sa zúčastnili slávností, ktoré sa uskutočnili pri príležitosti otvorenia Roka zasväteného života. Read more

 • Stretnutie o dominikánskej spiritualite

  Stretnutie o dominikánskej spiritualite

  Počas víkendu 7.-9. novembra 2014 sa vo zvolenskom konvente uskutočnilo stretnutie o dominikánskej spiritualite. Read more

 • Diakonská vysviacka

  Diakonská vysviacka

  Po takmer dvoch rokov naša Rehoľa kazateľov na Slovensku prežíva radosť z toho, že vo svojich radoch má znovu diakona. Náš brat Bernard Meliš z Konventu sv. Dominika vo Zvolene totiž v sobotu 11. októbra 2014 prijal posvätný rád diakonátu vkladaním rúk otca biskupa Jozefa Haľka v Kostole sv. Arnolda Janssena v Bratislave. Spolu s ním boli na diakonov vysvätení dvaja členovia Spoločnosti Božieho Slova - verbistov Tomáš Gerboc a Stanislav Orečný. Read more

 • Celoprovinčné stretnutie

  Celoprovinčné stretnutie

  Rehoľa dominikánov na Slovensku zorganizovala v dňoch 12.-13. septembra 2014 v Terchovej prvé celoprovinčné stretnutie, na ktorom sa zúčastnili takmer všetci bratia provincie. Read more

 • Obliečka novicov

  Obliečka novicov

  Odpoveď na Božie volanie nie je jednoduchá, no prináša so sebou radosť. Odpovedať na Božie volanie sa rozhodli aj naši dvaja novici, ktorí boli oblečení do dominikánskeho habitu 28. augusta 2014, na sviatok sv. Augustína. Read more

 • Keď viac hľadáme ako nachádzame

  Keď viac hľadáme ako nachádzame

  Ak by sa niekto ocitol na exercíciách piatich sestier a dvoch laických dominikánok pod vedením br. Lukáša Žiláka OP, asi by bol v rozpakoch. V kontemplatívnom centre na Ábelovej sa od 10. do 17. augusta 2014 viac hľadalo ako nachádzalo. Read more

 • Študentátna púť do Talianska

  Študentátna púť do Talianska

  Svätý Dominik Guzmán, svätá Katarína Sienská, svätý Antonín Florentský, blahoslavený fra Angelico ... Všetky uvedené mená sú mnohým ľuďom známe, keďže títo svätci sa vo svojej dobe výrazne zaslúžili o obnovu Cirkvi. Spája ich ale aj ďalšia dôležitá skutočnosť, a to tá, že sú veľmi úzko spätí s Rehoľou kazateľov.  Read more

 • Sestry dominikánky majú nové vedenie

  Sestry dominikánky majú nové vedenie

  Kongregácia sestier dominikánok bl. Imeldy má od 25. júla 2014 nové vedenie, ktoré si sestry zvolili počas XII. generálnej kapituly. Read more

 • Doživotné sľuby Alana a Rafaela

  Doživotné sľuby Alana a Rafaela

  Počas svätej omše v sobotu, 2. augusta 2014, o 10:30 zložili naši bratia Alan J. Dely a Rafael M. Tresa svoju doživotnú rehoľnú profesiu Read more

 • Mariánske dni v Košiciach

  Mariánske dni v Košiciach

  Dominikánske Mariánske Centrum v spolupráci s Dominikánskym konventom organizuje Mariánsky utorok a Ružencovú sobotu Read more

Slobodní 25+: Zábavné stretko 28.1. Feature

obr vianoce

Streda 28.1., 19:00, pokračujeme vo Veritase v klubových stretnutiach. Tentokrát to bude zábavné stretnutie. Tešíme sa už teraz na vás!

 

Storočnica pátra Akvinasa Feature

Najstarší člen slovenskej provincie dominikánov sa dožil 100 rokov.

Slobodní 25+: Diskusné stretko 21.1. Feature

obr vianoce

V stredu 21.1. pokračujeme vo Veritase v klubových stretnutiach. Tentoraz budeme diskutovať na tému "Záleží nám na slobode voľby?". Téma je venovaná blížiacemu sa referendu. Do diskusie prisľúbili účasť dvaja hostia - právnici. 
Cieľom je kultivovať schopnosť diskutovať, orientovať sa a vytvárať si názor v spleti rôznych a často aj protichodných informácií. 

Sme pre Vás otvorení od 19:00, začiatok diskusie o 19:30. Tešíme sa na stretnutie!  

Páter Akvinas oslavuje 100 rokov Feature

17. januára tohto roka sa páter Akvinas Gabura dožíva 100 rokov. V tento deň bude o 10:00 hod. slávnostná svätá omša ako poďakovanie za prežité roky.

Slobodní 25+: Modlitbové stretko 14.1. Feature

obr vianoce

Budúci týždeň pokračujeme v klubových stretkách - konkrétne v modlitebnom. Začíname už klasicky o 19tej. Tešíme sa už teraz na stretnutie! :)

Slobodní 25+: Vyjasnime si pojmy Feature

obr vianoce

    Vo štvrtok 8.1.2015 sa v košickom Dominikánskom kultúrnom centre Veritas uskutoční ďalšie z periorických celomesačných stretnutí pre slobodných 25+ Stretnutie začína o 19tej adoráciou a katechézou z knihy Tobiáš v kostole Dominikánov a pokračuje o 20tej už spomínaným diskusným večerom.