• Kto sú dominikáni a čo chcú?

  Kto sú dominikáni a čo chcú?

  Ježiš chodil po mestách a dedinách... A keď videl zástupy, zľutoval sa nad nimi, lebo boli zmorené a sklesnuté ako ovce bez pastiera. Vtedy povedal svojim učeníkom: „Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu.“ (Mt 9, 35 – 38). Read more

 • Slávnosť sv. Dominika vo Zvolene

  Slávnosť sv. Dominika vo Zvolene

  Zvolenský kláštor a farnosť Zvolen-Západ slávili v nedeľu, 10. augusta, sviatok patróna svojho kostola. Read more

 • Sestry dominikánky majú nové vedenie

  Sestry dominikánky majú nové vedenie

  Kongregácia sestier dominikánok bl. Imeldy má od 25. júla 2014 nové vedenie, ktoré si sestry zvolili počas XII. generálnej kapituly. Read more

 • Doživotné sľuby Alana a Rafaela

  Doživotné sľuby Alana a Rafaela

  Počas svätej omše v sobotu, 2. augusta 2014, o 10:30 zložili naši bratia Alan J. Dely a Rafael M. Tresa svoju doživotnú rehoľnú profesiu Read more

 • Mariánske dni v Košiciach

  Mariánske dni v Košiciach

  Dominikánske Mariánske Centrum v spolupráci s Dominikánskym konventom organizuje Mariánsky utorok a Ružencovú sobotu Read more

Kto sú dominikáni a čo chcú? Feature

Ježiš chodil po mestách a dedinách... A keď videl zástupy, zľutoval sa nad nimi, lebo boli zmorené a sklesnuté ako ovce bez pastiera. Vtedy povedal svojim učeníkom: „Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu.“ (Mt 9, 35 – 38).

Slávnosť sv. Dominika vo Zvolene Feature

Zvolenský kláštor a farnosť Zvolen-Západ slávili v nedeľu, 10. augusta, sviatok patróna svojho kostola.

Reportáž o doživotných sľuboch Feature

Vypočutje si reportáž o doživotnej profesii našich dvoch bratov Alana a Rafaela, ktorá bola odvysielaná v rádiu Lumen 4. augusta v Infolumene a 5. augusta v Lumenáde.

Doživotné sľuby bratov Alana a Rafaela Feature

Počas svätej omše v sobotu, 2. augusta 2014, o 10:30 zložili naši bratia Alan J. Dely a Rafael M. Tresa svoju doživotnú rehoľnú profesiu

Sestry dominikánky majú nové vedenie Feature

Kongregácia sestier dominikánok bl. Imeldy má od 25. júla 2014 nové vedenie, ktoré si sestry zvolili počas XII. generálnej kapituly.

Doživotné sľuby Feature

Už čoskoro zložia naši traja bratia svoje doživotné sľuby.

Jedinečná udalosť v histórii dominikánok Feature

V týchto dňoch slávia sestry dominikánky bl. Imeldy XII. generálnu kapitulu. Jej nosnou témou je nová evanjelizácia, ktorej základom je Ježiš Kristus. Slávenie kapituly začalo v sobotu 12. júla a prebieha v Košiciach, kde sa zišli sestry z rôznych slovenských miest a z Ukrajiny.