Vitajte na stránke vydavateľstva DOMINIKÁNI, ktorého hlavným zámerom je sprostredkovať slovenskej verejnosti „veci nové aj staré“ (por. Mt 13, 52) z bohatého pokladu dominikánskej spirituality a tradície. Toto pestré bohatstvo spája protiklady ako Tomáš Akvinský, najväčší učenec svojich čias, a Katarína Sienská, jednoduchá žena – mystička, ktorá nevedela písať, no napriek tomu je učiteľkou Cirkvi. Spája i životnú múdrosť Alberta Veľkého a mladistvý zápal Pier Giorgia Frassatiho, pričom rôznosť protikladov všetkých týchto dominikánskych osobností mala jedno silné puto – lásku k Pravde.

Sv. Dominik bol na svojej ceste za Pravdou mužom dialógu. Aj naše vydavateľstvo Vás chce pozvať a sprevádzať na tejto dobrodružnej ceste za Pravdou. Rovnako chce pripravovať a otvárať priestor dialógu medzi vierou a vedou, náboženstvom a kultúrou. Chce ponúkať priestor pre dialóg medzi jednotlivými kultúrami a náboženstvami. Zatiaľ napredujeme pomalými krokmi, nakoľko nepracujeme v štandardných vydavateľských podmienkach. Prakticky celú agendu vydavateľskej činnosti realizujeme vo svojom voľnom čase. Sme radi, že najmä dva tituly od anglického dominikána Timothy Radcliffea Prečo byť kresťanom? a Prečo chodiť do kostola? sa stretli s pozitívnym ohlasom aj u nás na Slovensku. Dúfame, že s rovnakým ohlasom sa stretne aj ďalšia kniha od Timothy Radcliffea s názvom Vrhni sa do vody o prežívaní sviatostí krstu a birmovania.

Pri príležitosti 100. narodenín nášho spolubrata, pátra Akvinasa Gaburu (17. január 2015), sme vydali výber z jeho duchovných textov s názvom Zadívaj sa do svojej hĺbky ... nájdeš tam nasmerovanie na Nekonečno. V spolupráci s LUX communication sme vydali aj DVD Akvinas - dokumentárny film o otcovi slovenskej dominikánskej rodiny.

Írsky dominikán Jerome Murphy-O'Connor (+2013) takmer polstoročia pôsobil ako profesor na École biblique v Jeruzaleme a špecializoval sa na život a dielo apoštola Pavla. Z pera tohto uznávaného biblistu vám predstavujeme Pavlov životný príbeh v knihe Apoštol Pavol.

Najmä záujemcov o počiatky dominikánskej rehole poteší naša dlho očakávaná novinka - pútavý literárny a historický portrét sv. Dominika, ktorého autorom je vo frankofónnom prostredí rešpektovaný historik Guy Bedouelle. O dominikánskej spiritualite sa môžete dozvedieť tiež v našej ďalšej novinke - Obuj si sandále, z pera nášho brata Mannesa.

Postupne pripravujeme takisto preklad Modlitieb sv. Kataríny Sienskej a samozrejme pracujeme aj na ďalších tituloch, ktoré Vám predstavíme neskôr. Na adrese vydavatelstvo@dominikani.sk radi privítame aj Vaše nápady a podnety.

Ďakujeme Vám za Váš záujem o dominikánsku spiritualitu i za Vašu priazeň. Dúfame, že aj tituly, ktoré Vám sprostredkuje naše vydavateľstvo v budúcnosti, Vám prinesú radosť, inšpiráciu, intelektuálne podnety i duchovné obohatenie a všetkých nás spoločne budú viesť k životu v Pravde.

© Vydavateľstvo Dominikáni. 2017